WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI

OFERTA

Oferujemy pomoc i profesjonalne doradztwo w zakresie nawiązywania współpracy między belgijskimi przedsiębiorstwami budowlanymi a wykonawcami z Polski, Rumunii i Ukrainy. Kooperanci świadczyć będą konkretne usługi, jak na przykład wykonanie, montaż i demontaż rusztowań, docieplanie budynków, roboty dekarskie, roboty remontowo-budowlane, czy inne.

Nasz zespół to ludzie z wieloletnim doświadczeniem, wykorzystaj naszą wiedzę!

 

tel.: +48 666 610 600
e-mail: info@podwykonawcy.com.pl

OUR OFFER

We offer assistance and professional consulting services within entering into cooperation between the Belgian building companies and the contractors from Poland, Romania and Ukraine. The cooperating parties will provide specific services such as the performance, installation and de-installation of scaffoldings, the thermal insulation of buildings, roofing works, renovation and construction works, etc.

Our team members have a long-term experience and extensive knowledge!

 

phone.: +48 666 610 600
e-mail: info@podwykonawcy.com.pl

ПРОПОЗИЦІЯ

Ми пропонуємо допомогу та професійні консультації з питань налагодження співпраці між бельгійськими будівельними компаніями та підрядниками із Польщі, Румунії та України. Працівники надаватимуть конкретні послуги, такі як: будівництво будівельних лісів, монтаж та демонтаж, утеплення будівель, покрівельні та ремонтно-будівельні роботи, тощо.

Наша команда складається з людей з багаторічним досвідом, використайте наші знання!

 

телефон.: +48 666 610 600
Адреса: info@podwykonawcy.com.pl